top of page

Founders

MEDIS : 24-Hour Medicine Dispenser Platform

เมดิส   : ตู้ยาอุ่นใจ ใกล้คุณ 24  ชั่วโมง

เติ๊ก MEDIS.JPG

Our Story

MEDIS Story_edited.jpg

MEDIS เกิดขึ้นมาจาก การที่เราเห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงของผู้บริโภคในระบบสาธารณะสุขได้อย่างไม่ทั่วถึงและไม่ทันท่วงที ไม่รองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

Pain Point ต่างๆในการเข้าถึงยาของผู้บริโภคในปัจจุบันมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมเมืองในปัจจุบันที่เริ่มไม่ซื้อยาสามัญประจำบ้านติดไว้ที่บ้าน ในหลายๆครั้ง เมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องการยาสามัญ หากมียาที่บ้าน ก็มักจะประสบปัญหายาหมดอายุบ้าง มียาไม่ครบจำนวนที่ต้องการบริโภคบ้าง  หากจะเดินทางไปร้านยา หลายๆคนก็ไม่สะดวกที่จะไป ร้านยาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ที่พักอาศัย หากต้องเดินทางออกไปก็อาจจะไม่สะดวก และหากเจ็บป่วยในช่วงกลางคืน ร้านยาส่วนใหญ่ก็ปิดให้บริการแล้ว  ดังนั้นการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็วจึงมีความสำคัญมากในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ตู้ยา MEDIS.jpg

ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) อยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม  หรือบริการอื่นๆ ที่ยังไม่มีเรื่องการให้บริการทางด้านสาธารณะสุขเลย

 

ทางบริษัท MEDIS เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการพัฒนาระบบการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านและสินค้าด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อยาสามัญประจำบ้านจากเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านสาธารณะสุขและเข้าถึงแหล่งชุมชนได้อย่างทั่วถึง  ไม่ว่าจะเป็น บ้านจัดสรร คอนโด หอพัก อพาร์เม้นต์ สถานที่ทำงาน โรงแรม และอื่นๆ

ประกอบกับตลาดการซื้อขายยาในปัจจุบันในปี 2563 ที่ผ่านมามีขนาดใหญ่ถึง 1.88 แสนล้านบาท พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทตั้งเป้าหมายในการเข้าไปมีส่วนในตลาดนี้  ทั้งในส่วนของที่จำหน่ายยาผ่านสถานพยาบาล และร้านขายยา ประมาณ 15%-20% ภายใน 2-3 ปี แรก มูลค่าประมาณ 0.376 แสนล้านบาท และตั้งเป้าเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันดับต้นๆของประเทศ

Turk MEDIS_edited.jpg

ทีมงานของเรามีความพร้อมทั้งในด้าน Hardware และ Software ในการพัฒนาระบบของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และ  Technology ต่างๆในอนาคต ประกอบกับการมี Strategic Partner เป็นเชนร้านยาที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการขายยามากว่า 20 ปี ทำให้เรามีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาในแหล่งชุมชนต่างๆ

TAWAN Medis_edited.jpg

เป้าหมายในการทำงานของ MEDIS   คือ ต้องการช่วยเหลือให้คนทุกคนเข้าถึงยา และได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ตามความตั้งใจของบริษัทว่า

 

“ตู้ยา อุ่นใจ ใกล้คุณ 24 ชั่วโมง”

 

และทีมงานของ MEDIS ก็พร้อมที่จะเพิ่มเติมความช่วยเหลือในอนาคตอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้มหัวใจฉุกเฉิน ปุ่มกดเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน การรวมกับระบบสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น โครงการ 30 บาท ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

ดูโฆษณา MEDIS

bottom of page