Founders

MEDIS : 24-Hour Medicine Dispenser Platform

เมดิส   : ตู้ยาอุ่นใจ ใกล้คุณ 24  ชั่วโมง

เติ๊ก MEDIS.JPG

Our Story

MEDIS Story_edited.jpg

MEDIS เกิดขึ้นมาจาก การที่เราเห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงของผู้บริโภคในระบบสาธารณะสุขได้อย่างไม่ทั่วถึงและไม่ทันท่วงที ไม่รองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

Pain Point ต่างๆในการเข้าถึงยาของผู้บริโภคในปัจจุบันมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมเมืองในปัจจุบันที่เริ่มไม่ซื้อยาสามัญประจำบ้านติดไว้ที่บ้าน ในหลายๆครั้ง เมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องการยาสามัญ หากมียาที่บ้าน ก็มักจะประสบปัญหายาหมดอายุบ้าง มียาไม่ครบจำนวนที่ต้องการบริโภคบ้าง  หากจะเดินทางไปร้านยา หลายๆคนก็ไม่สะดวกที่จะไป ร้านยาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ที่พักอาศัย หากต้องเดินทางออกไปก็อาจจะไม่สะดวก และหากเจ็บป่วยในช่วงกลางคืน ร้านยาส่วนใหญ่ก็ปิดให้บริการแล้ว  ดังนั้นการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็วจึงมีความสำคัญมากในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ตู้ยา MEDIS.jpg

ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) อยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม  หรือบริการอื่นๆ ที่ยังไม่มีเรื่องการให้บริการทางด้านสาธารณะสุขเลย

 

ทางบริษัท MEDIS เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการพัฒนาระบบการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านและสินค้าด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อยาสามัญประจำบ้านจากเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านสาธารณะสุขและเข้าถึงแหล่งชุมชนได้อย่างทั่วถึง  ไม่ว่าจะเป็น บ้านจัดสรร คอนโด หอพัก อพาร์เม้นต์ สถานที่ทำงาน โรงแรม และอื่นๆ

ประกอบกับตลาดการซื้อขายยาในปัจจุบันในปี 2563 ที่ผ่านมามีขนาดใหญ่ถึง 1.88 แสนล้านบาท พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทตั้งเป้าหมายในการเข้าไปมีส่วนในตลาดนี้  ทั้งในส่วนของที่จำหน่ายยาผ่านสถานพยาบาล และร้านขายยา ประมาณ 15%-20% ภายใน 2-3 ปี แรก มูลค่าประมาณ 0.376 แสนล้านบาท และตั้งเป้าเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันดับต้นๆของประเทศ

Turk MEDIS_edited.jpg

ทีมงานของเรามีความพร้อมทั้งในด้าน Hardware และ Software ในการพัฒนาระบบของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และ  Technology ต่างๆในอนาคต ประกอบกับการมี Strategic Partner เป็นเชนร้านยาที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการขายยามากว่า 20 ปี ทำให้เรามีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาในแหล่งชุมชนต่างๆ

TAWAN Medis_edited.jpg

เป้าหมายในการทำงานของ MEDIS   คือ ต้องการช่วยเหลือให้คนทุกคนเข้าถึงยา และได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ตามความตั้งใจของบริษัทว่า

 

“ตู้ยา อุ่นใจ ใกล้คุณ 24 ชั่วโมง”

 

และทีมงานของ MEDIS ก็พร้อมที่จะเพิ่มเติมความช่วยเหลือในอนาคตอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้มหัวใจฉุกเฉิน ปุ่มกดเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน การรวมกับระบบสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น โครงการ 30 บาท ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

ดูโฆษณา MEDIS